COWORK OLSZTYN

TGLS

SENSUS - Szkolenia Doradztwo - Newsy
Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 24 maja 2015 r. złożono …
Wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski spotkał się 19 maja 2015 r. z członkami Belgijskiej Izby Gospodarczej w Polsce. "Największe…
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego…
350 mln zł – to pula środków dla dwóch konkursów z Programu Wiedza Edukacja Rozwój ogłoszonych przez Narodowe Centrum Badań…
O możliwościach rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki przy wsparciu funduszy europejskich w latach 2014-2020 wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel mówiła…
8 maja 2015 r. minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak podpisała Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020. Celem wytycznych…
Strona 1 z 10