Ośrodek TGLS

TGLS to egzamin sprawdzający kompetencje językowe testowanych osób bez potrzeby określania poziomu zaawansowania przed przystąpieniem do testu. Osoba chcąca uzyskać certyfikat TGLS nie przystępuje do egzaminu na jakimś konkretnym poziomie zaawansowania, to właśnie wynik egzaminu pokazuje aktualny poziom poszczególnych kompetencji językowych testowanej osoby. Do procesu certyfikacji używane są najnowsze rozwiązania informatyczne, dzięki czemu forma egzaminu jest prosta i przystępna dla kandydatów, a wynik w pełni wiarygodny.

Części składowe egzaminu TGLS

Część pierwsza to test, który sprawdza 3 umiejętności językowe:

 1. znajomość słownictwa i struktur gramatycznych
 2. rozumienie czytanego tekstu
 3. rozumienie ze słuchu

Część druga to wypowiedź pisemna. W zależności od uzyskanego wyniku z części pierwszej, kandydat otrzymuje odpowiedni dla swojego poziomu zestaw zadań sprawdzających umiejętność pisania w języku obcym.

Część trzecia to rozmowa z egzaminatorem (live-chat) za pośrednictwem Internetu. Rozmowa ta jest nagrywana.

Certyfikat TGLS przynosi wiele korzyści m.in.:

 • egzamin językowy zakończony uzyskaniem certyfikatu przeprowadzany jest w dowolnym momencie w Ośrodkach Egzaminacyjnych TGLS w całej Polsce;
 • certyfikat nie przedawnia się;
 • może być wykorzystany do potwierdzenia umiejętności językowych posiadacza zarówno do pracy zawodowej jak i nauki;
 • daje kandydatowi, jego pracodawcy lub uczelni, do której aplikuje szczegółową informację o poziomie znajomości języka obcego kandydata wraz z interpretacją graficzną o wszystkich poszczególnych umiejętnościach językowych;
 • wynik określany jest w postaci aktualnego poziomu wiedzy w skali CEFR;
 • egzamin można zdawać wielokrotnie, aby w miarę nauki i podnoszenia poziomu znajomości języka poprawiać wynik uzyskiwany na teście.
 • egzamin skupia się na efektywnym wykorzystaniu umiejętności językowych do komunikacji;
 • ze względu na przyjazną kandydatom formułę i typy ćwiczeń, test nie wymaga wcześniejszych szkoleń ukierunkowanych na przygotowanie do egzaminu
 • są uznawane w krajach należących do Unii Europejskiej;
 • zaliczone na określoną liczbę punktów są traktowane równoważnie z zaliczeniem egzaminu z lektoratu przez niektóre polskie i zagraniczne uczelnie.
 • są honorowane przez międzynarodowe korporacje jako skuteczne narzędzie do weryfikacji znajomości języka obcego pracowników.

Napisz do nas

Prywatność

Nasze biuro