Hotelarz przyszłości

Hotelarz przyszłości

Regionalny Program Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 KADRY DLA GOSPODARKI Działanie 2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe...
Pakiet maturzysty

Pakiet maturzysty

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Kadry dla Gospodarki, Działanie 2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Działanie 2.2.1. Podniesienie...
Szkolimy z pasją

Szkolimy z pasją

Regionalny Program Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 KADRY DLA GOSPODARKI Działanie 2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe...
Odkrywczy świat ucznia

Odkrywczy świat ucznia

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Kadry dla Gospodarki, Działanie 2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Działanie 2.2.1. Podniesienie...