Trójka w gotowości

Trójka w gotowości

Regionalny Program Operacyjny Województwa-Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2. Kadry dla gospodarki Działanie 2.2. Podniesienie jakości ofert edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie 2.2.1. Podniesienie...
Rozwój do doskonałości

Rozwój do doskonałości

Regionalny Program Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 KADRY DLA GOSPODARKI Działanie 2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe...
Hotelarz przyszłości

Hotelarz przyszłości

Regionalny Program Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 KADRY DLA GOSPODARKI Działanie 2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe...
Pakiet maturzysty

Pakiet maturzysty

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Kadry dla Gospodarki, Działanie 2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Działanie 2.2.1. Podniesienie...