Odkrywczy świat ucznia

Odkrywczy świat ucznia

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Kadry dla Gospodarki, Działanie 2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Działanie 2.2.1. Podniesienie...
Zdobywając szczyty wiedzy

Zdobywając szczyty wiedzy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Kadry dla Gospodarki, Działanie 2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Działanie 2.2.1. Podniesienie...
Młodzi profesjonaliści

Młodzi profesjonaliści

Regionalny Program Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 KADRY DLA GOSPODARKI Działanie 2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe...
Mistrzowie zawodu

Mistrzowie zawodu

Regionalny Program Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 KADRY DLA GOSPODARKI Działanie 2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe...
Weterynarz zawód z pasją

Weterynarz zawód z pasją

Regionalny Program Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 KADRY DLA GOSPODARKI Działanie 2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe...