Nazwa projektu

Edukacja dla PRZEDSZKOLAKA

Opis

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
 • Oś priorytetowa 2. KADRY DLA GOSPODARKI
 • Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Wnioskodawcą projektu jest SENSUS Grzegorz Dygacz. Głównym celem projektu jest podwyższenie poziomu edukacji przedszkolnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych 82 (w tym 50K) dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych mieszczących w Szkole Podstawowej w Żabim Rogu, Szkole Podstawowej w Łącznie oraz w Szkole Podstawowej w Słoneczniku poprzez realizację zajęć dodatkowych wspierających kompetencje kluczowe oraz sprzyjające nabywaniu przez dzieci doświadczeń umożliwiających ciągłość procesów adaptacyjnych oraz zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych w okresie 24 miesięcy.

Planowanym efektem realizacji projektu jest uzyskanie kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości oraz kreatywności, z oddziałów przedszkolnych SP Łączno – 26 dzieci (16dz/10ch), SP Żabi Róg – 28 dzieci (18dz/10ch), SP Słonecznik – 28 dzieci (16dz/12ch) poprzez zajęcia dodatkowe. W ramach projektu 82 osoby (50dz/32ch) nabędą kompetencje kluczowe w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. W ramach projektu zaplanowano zakup pomocy dydaktycznych potrzebnych do realizacji zajęć.

W ramach realizacji projektu zaplanowano:

 1. SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻABIM ROGU:
 2. BAJKA RÓŻNE MA IMIONA
 3. MATEMATYKA WOKÓŁ NAS

 

 1. SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁĄCZNIE:
 2. MAŁY PRZEDSIĘBIORCA
 3. DZIECKO WIDZEM I AKTOREM
 4. KOLOROWY ŚWIAT I JA
 5. KLOCKI LEGO W ŚWIECIE BAJEK

 

 1. SZKOŁA PODSTAWOWA W SŁONECZNIKU:
 2. ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
 3. ZAJĘCIA PRZYRODNICZE

 

Wartość projektu: 354 252,12 zł

Wkład Unii Europejskiej: 301 102,12 zł

Kategoria

Przedszkola

Status

Zrealizowany

Inne projekty w realizacji

Napisz do nas

Prywatność

Nasze biuro