Nazwa projektu

Kreatywność na TAK

Opis

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
 • Oś Priorytetowa 2. Kadry dla Gospodarki
 • Działanie 2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów
 • Działanie 2.2.1. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów- projekty konkursowe

Wnioskodawcą projektu jest SENSUS Grzegorz Dygacz. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w Gimnazjum w Żabim Rogu poprzez kształcenie właściwych postaw umiejętności i kompetencji niezbędnych na rynku pracy. Projekt skierowany jest do uczniów, rodziców i nauczycieli Gimnazjum w Żabim Rogu.

Planowanym efektem projektu będą niwelacja problemów i barier edukacyjnych, poprzez realizację zajęć, które będą nastawione na rozwój kształcenia właściwych postaw, umiejętności i kompetencji kluczowych na rynku pracy. Uczestnicy uzyskają możliwość do wyrównania szans edukacyjnych, wdrożą założenia diagnozy, które zwiększą efektywność procesu kształcenia.

W ramach realizacji projektu zaplanowano:

 • ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w celu kształcenia kompetencji niezbędnych
  na rynku pracy
 • EKSPERYMENTY DLA GIMNAZJALISTY, który zakłada poszerzanie treści z zakresu
  matematyczno-przyrodniczego
 • KREATYWNY GIMNAZJALISTA:
 1. Robotyka – wprowadzenie do tematyki oprogramowania, tworzenie
  własnych bloków, rozwiązywanie problemów za pomocą robotów;
 2. Dziennikarstwo – ćwiczenia redakcyjne, dziennikarskie formy wypowiedzi,
  redagowanie tekstów własnych i cudzych, zajęcia na komputerach – edycja tekstów,
  tworzenie rysunków, wykresów, grafiki;
 3. Wyjazdy edukacyjne.

Wartość projektu: 345 101,25 zł.

Wkład Unii Europejskiej: 293 336,06 zł

Kategoria

Szkoły podstawowe

Status

Zrealizowany

Inne projekty w realizacji

Napisz do nas

Prywatność

Nasze biuro