Nazwa projektu

Kreujemy przyszłość w Jedynce

Opis

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
 • Oś Priorytetowa 2. Kadry dla Gospodarki,
 • Działanie 2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów,
 • Działanie 2.2.1. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe

Wnioskodawcą projektu jest SENSUS Grzegorz Dygacz. Głównym celem projektu jest rozwinięcie uzdolnień i zainteresowań u 100 uczniów/uczennic (54K/46M) Szkoły Podstawowej nr 1 w Morągu, a także wzrost wiedzy u 28 nauczycieli/lek (22K/6M). Do udziału w projekcie aktywnie zaangażowani będą̨ rodzice/ opiekunowie prawni 16 os (10K/6M) oraz zostanie zrealizowane doposażenia w niezbędne pomoce dydaktyczne.

Planowanym efektem realizacji projektu jest rozwinięcie uzdolnień i zainteresowań u  uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej nr 1 w Morągu poprzez nabycie kompetencji kluczowych (m.in. ICT, językowe, społeczne) oraz postaw/umiejętności (m.in. kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa) niezbędnych na rynku pracy oraz kształtowanie kompetencji cyfrowych, a także wzrost wiedzy u nauczycieli/lek poprzez nabycie umiejętności i kompetencji zawodowych w zakresie stosowania metod sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych, w tym przygotowanie nauczycieli/lek do procesu indywidualizacji oraz podniesienie kompetencji cyfrowych w zakresie korzystania z narzędzi TIK. Planowanym efektem jest również doposażenie placówki w niezbędne pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK oraz pomoce do prowadzenia procesu indywidualizacji.

 1. KURSY DLA KADRY NAUCZYCIELSKIEJ
 2. Kurs: TUTORING
 3. Kurs: SZKOLENIE TERAPIA METODĄ WARNKEGO
 4. Kurs: TABLETY I URZĄDZENIA MOBILNE W PRACY NAUCZYCIELA
 5. ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW:
 6. PAKIET ZAJĘĆ dla uczniów/uczennic klas IV-VIII oraz klas gimnazjalnych (KONSTRUOWANIE ROBOTÓW, PROGRAMOWANIE ROBOTÓW, MATEMATYCZNIE Z ROBOTAMI, PRZYRODNICZO Z ROBOTAMI, FIZYCZNIE Z ROBOTAMI, DOSKONALIMY ANGIELSKI, WARSZTATY DZIENNIKARSKIE, TRENINGI ZAWODOZNAWCZE)
 7. KONSTRUOWANIE
 8. ZAJĘCIA Z TABLETAMI
 9. ZAJĘCIA METODĄ WARNKEGO
 10. KONSULTACJE TUTORSKIE
 11. DOPOSAŻENIE

 

Wartość projektu: 411 483,75 zł

Wkład Unii Europejskiej: 349 761,18 zł

Kategoria

Szkoły podstawowe

Status

Zrealizowany

Inne projekty w realizacji

Napisz do nas

Prywatność

Nasze biuro