Nazwa projektu

Mali wielcy odkrywcy

Opis

  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
  • Oś Priorytetowa 2. Kadry dla Gospodarki,
  • Działanie 2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów
  • Działanie 2.2.1. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów- projekty konkursowe

Wnioskodawcą projektu jest SENSUS Grzegorz Dygacz. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w placówkach gminy Morąg poprzez wzrost umiejętności i kompetencji uczniów i nauczycieli ze szkół: Szkoła Podstawowa w Łącznie, Szkoła Podstawowa w Bramce, Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu oraz Szkoła Podstawowa nr 3 w Morągu. Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół SP Łączno, SP Bramka, SP Żabi Róg oraz SP3 Morąg. Zakłada nowoczesny format zajęć szkolnych, podczas których uczniowie samodzielnie tworzą obiekty swoich dalszych badań, publikują opisy swoich eksperymentów, uczą się kreatywności, twórczego myślenia i pracy w zespole.

Planowanym efektem realizacji projektu jest podniesienie i uzupełnienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli niezbędnych do samorealizacji i rozwoju oraz do bycia aktywnym na rynku zawodowym (rynku pracy).

Projekt obejmuje następujące treści:

  • OD ZABAWY KLOCKAMI LEGO DO KONSTRUOWANIA
  • EKODZIECIAKI
  • CO W TRAWIE PISZCZY

 

Wartość projektu: 873 491,01 zł.

Wkład Unii Europejskiej: 742 467,36 zł

Kategoria

Szkoły podstawowe

Status

Zrealizowany

Inne projekty w realizacji

Napisz do nas

Prywatność

Nasze biuro