Nazwa projektu

Mistrzowie zawodu

Opis

 • Regionalny Program Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
 • Oś Priorytetowa 2 KADRY DLA GOSPODARKI
 • Działanie 2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego
 • Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe

Wnioskodawcą projektu jest SENSUS Grzegorz Dygacz. Głównym celem projektu jest wzrost kwalifikacji/kompetencji i doświadczenia zawodowego 52 uczniów/uczennic (26K/26M) z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie z kierunków: Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technik Architektury Krajobrazu, Technik Agrobiznesu, Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych zgodnie z indywidualną diagnozą dostosowanych do potrzeb rynku pracy poprzez realizację kursów i staży zawodowych.

Planowanym efektem realizacji projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w ZSCKR w Dobrocinie poprzez realizację kursów i staży zawodowych dla 52 uczniów/uczennic (26K/26M.

W ramach realizacji projektu zaplanowano:

 1. DIAGNOZA UCZNIA
 2. KURS KOPARKO-ŁADOWARKI
 3. KURS WÓZKI WIDŁOWE
 4. KURS PROJEKTANT WNĘTRZ
 5. KURS KELNER/BARMAN
 6. KURS BARISTA/SOMMELIER
 7. KURS PRAWO JAZDY KAT. B
 8. STAŻE DLA UCZNIÓW

Wartość projektu: 417 792,00 zł

Wkład Unii Europejskiej: 355 123,20 zł

Kategoria

Szkoły zawodowe

Status

Zrealizowany

Inne projekty w realizacji

Napisz do nas

Prywatność

Nasze biuro