Nazwa projektu

Młodzi profesjonaliści

Opis

 • Regionalny Program Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
 • Oś Priorytetowa 2 KADRY DLA GOSPODARKI
 • Działanie 2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego
 • Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe

Wnioskodawcą projektu jest SENSUS Grzegorz Dygacz. Celem projektu jest wzrost kwalifikacji/kompetencji i doświadczenia zawodowego 72 uczniów/uczennic (57K/15M) technikum uczących się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, zasadniczej szkoły zawodowej oraz w branżowej szkole I stopnia w zawodach sprzedawca, kucharz, cukiernik, fryzjer, które wchodzi w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu zgodnie z indywidualną diagnozą dostosowanych do potrzeb rynku pracy poprzez realizację kursów i staży zawodowych.

Planowanym efektem realizacji projektu jest wzrost kwalifikacji/kompetencji i doświadczenia zawodowego poprzez realizację diagnozy ucznia oraz kursu prawo jazdy kat. B, kursu przedstawiciel handlowy, kursu florysta, kursu wizażysta/stylista, kursu stylizacja paznokci i kursu kelner/barman oraz staży.

W ramach realizacji projektu zaplanowano:

 1. Diagnoza ucznia
 2. KURS PRAWO JAZDY KAT. B
 3. KURS PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO
 4. KURS FLORYSTY
 5. KURS WIZAŻYSTA/STYLISTA
 6. KURS STYLIZACJA PAZNOKCI
 7. KURS KELNER/BARMAN
 8. Staże dla uczniów

Wartość projektu: 417 857,50 zł

Wkład Unii Europejskiej: 355 178,87 zł

Kategoria

Szkoły zawodowe

Status

Zrealizowany

Inne projekty w realizacji

Napisz do nas

Prywatność

Nasze biuro