Nazwa projektu

Najlepsi w zawodzie

Opis

  • Regionalny Program Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
  • Oś Priorytetowa 2 KADRY DLA GOSPODARKI
  • Działanie 2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego
  • Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe

Wnioskodawcą projektu jest SENSUS Grzegorz Dygacz. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego na kierunkach technik informatyk, technik organizacji reklamy, technik mechatronik, technik geodeta w Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie przez przygotowanie 60 uczniów/uczennic do egzaminu zawodowego oraz wejścia na rynek pracy poprzez diagnozę, kursy zawodowe, zajęcia kształtujące u uczniów kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne oraz staże.

Planowanym efektem realizacji projektu jest nabycie przez uczniów i uczennice Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie kwalifikacji/kompetencji zawodowych poprzez realizację diagnozy ucznia, kursów zawodowych, zajęć kształtujących u uczniów kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne oraz staży w przedsiębiorstwach. Realizacja projektu zacieśni współpracę z pracodawcami, a szkoła będzie mogła lepiej reagować na potrzeby pracodawców i dostosować ofertę edukacyjną do potrzeb regionalnego rynku pracy.

W ramach realizacji projektu zaplanowano:

― Diagnoza ucznia

― Szkolenie kompetencji miękkich

― Szkolenie AutoCAD i AutoCAD Civil 3D stopień I

― Kurs prawo jazdy kat. B

― Kurs administracja systemem Linux i siecią

― Kurs operatora maszyn CNC

― Kurs grafika komputerowego

― Zajęcia matematyczno- fizyczne

― Staże zawodowe

 

Wartość projektu: 462 888,75 zł

Wkład Unii Europejskiej: 393 455,43 zł

Kategoria

Szkoły zawodowe

Status

Zrealizowany

Inne projekty w realizacji

Napisz do nas

Prywatność

Nasze biuro