Nazwa projektu

Nastawieni na SUKCES

Opis

  • Regionalny Program Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
  • Oś Priorytetowa 2 KADRY DLA GOSPODARKI
  • Działanie 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych
  • Poddziałanie 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych

Wnioskodawcą projektu jest SENSUS Grzegorz Dygacz. Celem projektu jest uzyskanie przez 137 uczestników/uczestniczki (74K/63M) z własnej inicjatywy zainteresowane podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, kompetencji i umiejętności zawodowych oraz kwalifikacji zawodowych, dostosowanych do potrzeb regionalnego rynku pracy poprzez udział w kursach.

Planowanym efektem realizacji projektu jest zdobycie kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych w danych branżach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki zdobędą kompetencje i kwalifikacje zawodowe potwierdzone zaświadczeniami oraz certyfikatami. Udział w kursach pozwoli na zdobycie uprawnień zawodowych oraz umiejętności, na które jest zapotrzebowanie na regionalnym rynku pracy.

W ramach realizacji projektu zaplanowano:

  1. Kurs spawacz (TIG) – branża budowlana
  2. Kurs koparko-ładowarka – branża budowlana
  3. Kurs wózek widłowy – branża budowlana
  4. Kurs manager gastronomii – branża turystyka i wypoczynek
  5. Kurs kelner /barman – branża turystyka i wypoczynek
  6. Kurs barista/somelier – branża turystyka i wypoczynek

Wartość projektu: 449 080,00 zł

Wkład Unii Europejskiej: 381 718,00 zł

Kategoria

Aktywizacja zawodowa

Status

Zrealizowany

Inne projekty w realizacji

Napisz do nas

Prywatność

Nasze biuro