Nazwa projektu

Odkrywczy świat ucznia

Opis

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
 • Oś Priorytetowa 2. Kadry dla Gospodarki,
 • Działanie 2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów
 • Działanie 2.2.1. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe

Wnioskodawcą projektu jest SENSUS Grzegorz Dygacz. Celem projektu jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań u 112 uczniów/uczennic (62K/50M) Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu oraz wzrost wiedzy u 31 nauczycieli/lek (25K/6M).

Planowanym efektem realizacji projektu jest rozwinięcie uzdolnień i zainteresowań u uczniów/uczennic (SP nr 4 w Morągu poprzez nabycie kompetencji kluczowych oraz postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także wzrost wiedzy u nauczycieli/lek poprzez kursy w ramach krótkich form kształcenia zawodowego z zakresu kształcenia kompetencji niezbędnych na rynku pracy i tworzenia warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

W ramach realizacji projektu zaplanowano:

 1. DOPOSAŻENIE PRACOWNI PRZEDMIOTOWYCH
 2. KURSY DLA NAUCZYCIELI:
 3. KSZTAŁTOWANIE I ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWYCH U UCZNIÓW
 4. NAUCZANIE OPARTE NA METODZIE EKSPERYMENTU/PROJEKTU

 

 1. TWÓRCZA ZABAWA:
 2. TEATRALNE KÓŁKO JĘZYKA ANGIELSKIEGO
 3. WARSZTATY DZIENNIKARSKIE

 

 1. MAŁY NAUKOWIEC:
 2. MATEMATYKA POTRZEBNA NA CO DZIEŃ
 3. MATEMATYKA WŚRÓD NAS
 4. LICZBY SĄ WSZĘDZIE
 5. MOJE DOŚWIADCZENIA
 6. UKRYTE SKARBY WARMII, MAZUR I POMORZA GDAŃSKIEGO

 

Wartość projektu: 364 619,37 zł

Wkład Unii Europejskiej: 309 926,46 zł

Kategoria

Szkoły podstawowe

Status

Zrealizowany

Inne projekty w realizacji

Napisz do nas

Prywatność

Nasze biuro