Nazwa projektu

Poszerzamy horyzonty

Opis

Wnioskodawcą projektu jest SENSUS Grzegorz Dygacz. Celem projektu jest nabycie umiejętności/kompetencji i/lub kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego wśród 39 os (26K/13M) uczęszczających do ZSCKR w Dobrocinie na kierunkach: technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik architektury krajobrazu poprzez realizacje diagnozy ucznia, kursów zawodowych oraz staży w okresie 10-2022-09.2023 r.

Planowanym efektem realizacji projektu jest wzrost kwalifikacji/kompetencji i doświadczenia zawodowego przez uczestników/czki poprzez udział w diagnozie, kursach zawodowych oraz stażach a także zacieśnienie współpracy z pracodawcami regionalnego rynku pracy.

W ramach projektu zaplanowano:

  1. DIAGNOZA UCZNIA;
  2. KURS KOPARKO-ŁADOWARKI
  3. KURS WÓZKI WIDŁOWE
  4. KURS KELNER/BARMAN
  5. KURS BEHAWIORYSTY
  6. KURS DEKORACJA SAL I STOŁÓW BANKIETOWYCH
  7. STAŻE DLA UCZNIÓW/UCZENNIC

 

Wartość projektu ogółem: 397 992,50 zł

Wkład UE: 338 293,62 zł

Kategoria

Szkoły zawodowe

Status

Zrealizowany

Inne projekty w realizacji

Napisz do nas

Prywatność

Nasze biuro