Nazwa projektu

Projektuj, ucz się, działaj

Opis

  • Regionalny Program Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
  • Oś Priorytetowa 2 KADRY DLA GOSPODARKI
  • Działanie 2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego
  • Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe

Wnioskodawcą projektu jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Głównym celem projektu jest wzrost jakości kształcenia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie na kierunku: technik architektury krajobrazu.  Zaplanowano realizacje 4 kursów dla nauczycieli: kurs z montażu systemów nawadniania, szkolenie/kurs z AutoCAD I, II stopień, kurs z obsługi programu NORMA PRO, kurs – kształcenie przez nauczycieli właściwych postaw wśród uczniów. Nabytą wiedzę nauczyciele będą wykorzystywać do nauczania na kierunku technik architektury krajobrazu. W ramach projektu zaplanowano doposażenie pracowni w niezbędny sprzęt do realizacji standardów kształcenia zawodowego.

Planowanym efektem realizacji projektu jest wzrost jakości kształcenia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie na kierunku: technik architektury krajobrazu poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy oraz zwiększenie wiedzy u 3 nauczycieli/nauczycielek.

W ramach realizacji projektu zaplanowano:

  1. Dostosowanie metod i treści kształcenia do zapotrzebowania rynku pracy
  2. Doposażenie

 

Wartość projektu: 294 411,67 zł

Wkład Unii Europejskiej: 250 249,91 zł

 

Kategoria

Szkoły zawodowe

Status

Zrealizowany

Inne projekty w realizacji

Napisz do nas

Prywatność

Nasze biuro