Nazwa projektu

Przedszkolaki odkrywają talenty

Opis

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
 • Oś priorytetowa 2. KADRY DLA GOSPODARKI
 • Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Wnioskodawcą projektu jest SENSUS Grzegorz Dygacz. Celem projektu jest podwyższenie poziomu edukacji przedszkolnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych 60 (w tym 30K) dzieci, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych mieszczących w Szkole Podstawowej w nr 2, Szkole Podstawowej nr 3 oraz w Szkole Podstawowej nr 4 w Morągu poprzez realizację zajęć dodatkowych wspierających kompetencje kluczowe w zakresie porozumiewania się w języku angielskim, rozwinięcia kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości oraz kreatywności.

Planowanym efektem realizacji projektu jest rozwinięcie wśród dzieci w wieku 3-6 lat z oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 2 w Morągu, Szkoły Podstawowej nr 3 w Morągu i Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu kompetencji społecznych, kreatywność i inicjatywność, przedsiębiorczość i porozumiewanie się w językach obcych poprzez realizację zajęć dodatkowych.

W ramach realizacji projektu zaplanowano:

 1. Zajęcia dodatkowe w oddziale przedszkolnym SP 2:
 2. Mali badacze
 3. Czytadełka anglojęzyczne

 

 1. Zajęcia dodatkowe w oddziale przedszkolnym SP 3:
 2. English is fun!
 3. Mały myśliciel-logik
 4. Mały artysta
 5. Mały aktor

 

 1. Zajęcia dodatkowe w oddziale przedszkolnym SP 4:
 2. Zajęcia florystyczno-krawieckie
 3. Zajęcia języka angielskiego
 4. Mały konstruktor
 5. Zajęcia plastyczno-rękodzielnicze
 6. Zajęcia teatralne

 

Wartość projektu: 428 763,56 zł

Wkład Unii Europejskiej: 364 443,56 zł

Kategoria

Przedszkola

Status

Zrealizowany

Inne projekty w realizacji

Napisz do nas

Prywatność

Nasze biuro