Nazwa projektu

Republika możliwości

Opis

 • Regionalny Program Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
 • Oś Priorytetowa 2 KADRY DLA GOSPODARKI
 • Działanie 2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego
 • Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe

Wnioskodawcą projektu jest SENSUS Grzegorz Dygacz. Głównym celem projektu jest wzrost kwalifikacji/kompetencji, umiejętności uniwersalnych i doświadczenia zawodowego 41 uczniów/uczennic Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu z kierunków: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik technologii drewna zgodnie z indywidualną diagnozą dostosowaną do potrzeb rynku pracy poprzez realizację diagnozy, kursów i staży zawodowych.

Planowanym efektem realizacji projektu jest nabycie przez uczniów i uczennice Zespołu Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu kwalifikacji/kompetencji zawodowych poprzez realizację diagnozy ucznia, kursów zawodowych i staży w przedsiębiorstwach. Realizacja projektu zacieśni współpracę z pracodawcami, a szkoła będzie mogła lepiej reagować na potrzeby pracodawców i dostosować ofertę edukacyjną do potrzeb regionalnego rynku pracy.

W ramach realizacji projektu zaplanowano:

 1. Diagnoza ucznia
 2. Coaching
 3. Kursy zawodowe:
 4. Kurs wózka widłowego
 5. Kurs prawo jazdy kat. B
 6. Kurs kelner/barman
 7. Kurs barista/sommelier
 8. Kurs manager gastronomii
 9. Kurs event manager
 10. Staże

 

Wartość projektu: 388 505,00 zł

Wkład Unii Europejskiej: 330 229,25 zł

 

 

 

 

Kategoria

Szkoły zawodowe

Status

Zrealizowany

Inne projekty w realizacji

Napisz do nas

Prywatność

Nasze biuro