Nazwa projektu

Rozwój do doskonałości

Opis

  • Regionalny Program Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
  • Oś Priorytetowa 2 KADRY DLA GOSPODARKI
  • Działanie 2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego
  • Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe

Wnioskodawcą projektu jest SENSUS Grzegorz Dygacz. Celem projektu jest wzrost kwalifikacji/kompetencji i doświadczenia zawodowego u 50 uczniów/uczennic (13K/37M) z Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie z kierunków: Technik informatyki, technik reklamy, technik pojazdów samochodowych oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, zgodnie z indywidualną diagnozą dostosowaną do potrzeb rynku pracy poprzez realizację diagnozy ucznia, kursów zawodowych oraz staży uczniowskich w okresie od 18.10.2021 do 31.10.2022. Zostaną zrealizowane następujące zadania: diagnoza ucznia, kurs administracja systemem Linux i siecią, kurs grafika komputerowego, kurs operatora koparko-ładowarki, kurs operatora kombajnu zbożowego z modułem sieczkarni samobieżnej oraz staże uczniowskie.

Planowanym efektem realizacji projektu jest wzrost kwalifikacji/kompetencji i doświadczenia zawodowego przez uczestników/czki poprzez udział w diagnozie, kursach zawodowych oraz stażach a także zacieśnienie współpracy z pracodawcami regionalnego rynku pracy.

W ramach projektu zaplanowano:

  1. DIAGNOZA UCZNIA;
  2. KURSY ZAWODOWE:
  3. STAŻE UCZNIOWSKIE.

 

Wartość projektu ogółem: 343 157,50 zł

Wkład UE: 291 683,87 zł

Kategoria

Szkoły zawodowe

Status

W realizacji

Napisz do nas

Prywatność

Nasze biuro