Nazwa projektu

Rozwój gwarancją efektywnej edukacji

Opis

 • Regionalny Program Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
 • Oś Priorytetowa 2 KADRY DLA GOSPODARKI
 • Działanie 2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego
 • Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe

Wnioskodawcą projektu jest Powiat Ostródzki. Głównym celem projektu jest wzrost jakości kształcenia w Technikum nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy na kierunku technik usług gastronomicznych oraz technik technologii drewna w wyniku modernizacji metod i treści kształcenia i doposażenie w niezbędny sprzęt i pomoce oraz wzrost wiedzy u 3 nauczycieli/lek (2K/1M) poprzez nabycie kompetencji i umiejętności związanych z nauczanym zawodem.

Planowanym efektem realizacji projektu jest wzrost jakości kształcenia w Technikum nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy na kierunku technik usług gastronomicznych oraz technik technologii drewna w wyniku modernizacji metod i treści kształcenia i doposażenie w niezbędny sprzęt i pomoce.

W ramach realizacji projektu zaplanowano:

 1. DOSTOSOWANIE METOD I TREŚCI KSZTAŁCENIA DO ZAPOTRZEBOWANIA RYNKU PRACY:
 2. Modernizacja/dopasowanie metod i treści kształcenia na kierunku technik usług gastronomicznych oraz technik technologii drewna
 3. Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem zgodnie z potrzebami i zapotrzebowaniem szkoły oraz rynku pracy.
 4. Kurs dietetyki i odchudzania
 5. Kurs baristy
 6. Kurs barmana
 7. Kurs sommeliera
 8. Kurs wózki widłowe
 9. Kurs operatora CNC
 10. Kurs projektowanie komputerowe z wykorzystaniem Autocad
 11. DOPOSAŻENIE BAZY DYDAKTYCZNEJ PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

 

Wartość projektu: 2 389 448,65 zł

Wkład Unii Europejskiej: 2 031 031,35 zł

Kategoria

Szkoły zawodowe

Status

Zrealizowany

Inne projekty w realizacji

Napisz do nas

Prywatność

Nasze biuro