Nazwa projektu

Sięgamy po więcej

Opis

 • Regionalny Program Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
 • Oś Priorytetowa 2 KADRY DLA GOSPODARKI
 • Działanie 2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego
 • Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe

Wnioskodawcą projektu jest SENSUS Grzegorz Dygacz. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego na kierunkach TECHNIK OGRODNIK 25 osób w tym 15K, TECHNIK AGROBIZNESU 15 osób w tym 8K, TECHNIK GEODETA 15 osób w tym 10K, TECHNIK HOTELARSTWA 30 osób w tym 28K, TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 25 osób w tym 25K, w Zespole Szkół Rolniczych w Ostródzie.

Planowanym efektem realizacji projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego na kierunkach TECHNIK OGRODNIK, TECHNIK AGROBIZNESU, TECHNIK GEODETA, TECHNIK HOTELARSTWA, TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH w Zespole Szkół Rolniczych w Ostródzie przez przygotowanie 110 ucz.(86K/24M) do egzaminu zawodowego i wejścia na rynek pracy poprzez diagnozę kursy zawodowe i staże dla uczniów w okresie. W ramach projektu proponuje się realizacje kursów: 1.Projektant terenów zielonych 2.Florysta 3.Koparko-ładowarka 4.Wózek widłowy 5.Spawacz 6.Przedstawiciel handlowy 7.Prawo jazdy kategorii B 8.Manager Gastronomii 9.Kelner, Barman; 10.Barista/ Somelier 11.Event Manager 12. Klasyfikator gruntów oraz staże uczniowskie dla wszystkich 110 uczniów/uczennic

W ramach realizacji projektu zaplanowano:

 1. WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI I DIAGNOZA UCZNIA
 2. REALIZACJA KURSÓW ZAWODOWYCH I STAŻY DLA UCZNIÓW:
 3. Projektant terenów zielonych
 4. Florysta
 5. Koparko-ładowarka
 6. Spawacz
 7. Przedstawiciel handlowy
 8. Prawo jazdy kategorii B
 9. Manager Gastronomii
 10. Kelner/Barman
 11. Barista/somelier
 12. Event Manager
 13. Klasyfikator gruntów
 14. Staże

 

Wartość projektu: 980 610,50 zł

Wkład Unii Europejskiej: 833 518,93 zł

Kategoria

Szkoły zawodowe

Status

Zrealizowany

Inne projekty w realizacji

Napisz do nas

Prywatność

Nasze biuro