Nazwa projektu

Sukces zawodowy

Opis

 • Regionalny Program Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
 • Oś Priorytetowa 2 KADRY DLA GOSPODARKI
 • Działanie 2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego
 • Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe

Wnioskodawcą projektu jest SENSUS Grzegorz Dygacz.  Głównym celem projektu jest dostosowanie umiejętności uczniów do potrzeb przedsiębiorców poprzez diagnozę, kursy zawodowe i staże dla uczniów. Projekt skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu (ZSZIO), którzy w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyli 18 lat. Uczestnikami projektu będą uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych (ZSZ) kształcący się w zawodzie: sprzedawca, kucharz, fryzjer, cukiernik, technik żywienia i usług gastronomicznych, hotelarz. Przeprowadzone zostaną kursy oraz staże zawodowe uczniów.

Planowanym efektem jest promocja kształcenia zawodowego, staże zacieśnią współpracę z pracodawcami, a szkoła będzie mogła lepiej reagować na potrzeby pracodawców i dostosować ofertę edukacyjną do regionalnego rynku pracy.

W ramach realizacji projektu zaplanowano:

 1. Diagnoza ucznia
 2. Kurs prawo jazdy kat. B
 3. Kurs Przedstawiciel handlowy
 4. Kurs Florystyka
 5. Kurs Wizażysta/stylista
 6. Kurs Stylizacja paznokci
 7. Kurs Kelner/barman
 8. Kurs Carving
 9. Kurs Barista
 10. Staże

Wartość projektu: 580 530,00 zł

Wkład Unii Europejskiej: 493 450,50 zł

Kategoria

Szkoły zawodowe

Status

Zrealizowany

Inne projekty w realizacji

Napisz do nas

Prywatność

Nasze biuro