Nazwa projektu

Szkolimy ZAWODOWCÓW

Opis

 • Regionalny Program Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
 • Oś Priorytetowa 2 KADRY DLA GOSPODARKI
 • Działanie 2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego
 • Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe

Wnioskodawcą projektu jest SENSUS Grzegorz Dygacz. Głównym celem projektu jest doskonalenie umiejętności uczniów na kierunkach: technik architektury krajobrazu, technik agrobiznesu, technik żywienia i usług gastronomicznych, operator pojazdów i maszyn rolniczych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Gen Jana Henryka Dąbrowskiego w Dobrocinie, które dostosują uczestników/uczestniczki do potrzeb pracodawców poprzez realizację kursów i staży zawodowych.

Planowanym efektem projektu promocja kształcenia zawodowego. Staże zacieśnią współpracę pomiędzy uczniami/uczennicami a pracodawcami, szkoła będzie mogła lepiej reagować na potrzeby pracodawców i dostosować ofertę edukacyjną do regionalnego rynku pracy.

W ramach realizacji projektu zaplanowano:

 1. Diagnoza ucznia
 2. Kurs pilarz/drwal
 3. Kurs koparko – ładowarka
 4. Kurs spawacz
 5. Kurs florysta
 6. Kurs barman/barista
 7. Staże

Wartość projektu: 812 259,88 zł

Wkład Unii Europejskiej: 690 420,90 zł

 

Kategoria

Szkoły zawodowe

Status

Zrealizowany

Inne projekty w realizacji

Napisz do nas

Prywatność

Nasze biuro