Nazwa projektu

Trampolina osiągnięć matematyczno-przyrodniczych

Opis

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
 • Oś Priorytetowa 2. Kadry dla Gospodarki,
 • Działanie 2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów
 • Działanie 2.2.1. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe

Wnioskodawcą projektu jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Słupy i Okolic. Celem projektu jest nabycie kompetencji matematyczno-przyrodniczych u co najmniej 36 uczniów i uczennic 18K/18M) Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Słupach poprzez realizację zajęć przyrodniczo-matematycznych oraz wzrost wiedzy u 3 nauczycieli/lek (2K/1M) poprzez realizacje kursu: metody aktywizujące i eksperymenty w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, a także zakup niezbędnego wyposażenia sal w narzędzia i pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczo-matematycznych.

Planowanym efektem realizacji projektu będzie wzrost jakości kształcenia oraz wzrost motywacji i zaciekawienia naukami matematyczno-przyrodniczymi. W ramach projektu będzie realizowane doposażenie sal matematyczno-przyrodniczych, kurs metody aktywizujące i eksperymenty w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych – dla nauczycieli/lek przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz zajęcia dla uczniów i uczennic takie jak: zajęcia przyrodniczo-matematyczne dla klas I-III, zajęcia fizyczno-chemiczne dla klas IV-VIII, zajęcia matematyczne dla klas IV-VIII, zajęcia biologiczne dla klas IV-VIII oraz zajęcia geograficzne dla klas IV-VIII.

 

W ramach realizacji projektu zaplanowano:

 1. WYPOSAŻENIE SZKOLNYCH PRACOWNI
 2. DOSKONALENIE KADRY NAUCZYCIELSKIEJ
 3. ZAJĘCIA PRZYRODNICZO-MATEMATYCZNE DLA KLAS I-III
 4. ZAJĘCIA FIZYCZNO-CHEMICZNE (KL. IV-VIII)
 5. ZAJĘCIA MATEMATYCZNE (KL. IV-VIII)
 6. ZAJĘCIA BIOLOGICZNE (KL. IV-VIII)
 7. ZAJĘCIA GEOGRAFICZNE (KL. IV-VIII)

 

Wartość projektu: 407 913,25 zł

Wkład Unii Europejskiej: 346 726,26 zł

 

 

Kategoria

Szkoły podstawowe

Status

Zrealizowany

Inne projekty w realizacji

Napisz do nas

Prywatność

Nasze biuro