Nazwa projektu

Weterynarz zawód z pasją

Opis

  • Regionalny Program Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
  • Oś Priorytetowa 2 KADRY DLA GOSPODARKI
  • Działanie 2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego
  • Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe

Wnioskodawcą projektu jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Celem projektu jest zwiększenie dostępności oferty dydaktycznej dla potrzeb regionalnych przedsiębiorców w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie na kierunku: technik weterynarii – poprzez modernizację metod i treści kształcenia doposażenie placówki oraz zwiększenie kompetencji/kwalifikacji zawodowych nauczycieli(1K) zgodnie z indywidualną diagnozą w okresie 04-10.2019.

Planowanym efektem realizacji projektu jest wzrost jakości kształcenia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie na kierunku: technik weterynarii poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy oraz zwiększenie wiedzy u nauczycieli/nauczycielek.

W ramach realizacji projektu zaplanowano:

  • Szkolenia i staż dla nauczycieli
  • Dostosowanie metod i treści nauczania do potrzeb regionalnych pracodawców

Wartość projektu: 417 666,32 zł

Wkład Unii Europejskiej: 354 990,32 zł

Kategoria

Szkoły zawodowe

Status

Zrealizowany

Inne projekty w realizacji

Napisz do nas

Prywatność

Nasze biuro