Nazwa projektu

Zabawa i nauka do drzwi przedszkola puka

Opis

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
 • Oś priorytetowa 2. KADRY DLA GOSPODARKI
 • Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Wnioskodawcą projektu jest SENSUS Grzegorz Dygacz. Celem projektu jest podwyższenie poziomu edukacji przedszkolnej dzieci w Przedszkolu nr 2 w Morągu, Przedszkolu „Jedyneczka” w Morągu oraz w Przedszkolu nr 6 „Pod Zielonym Parasolem” w Morągu poprzez realizację zajęć rozwijających uzdolnienia dzieci w wieku przedszkolnym wspierających kompetencje kluczowe.

Planowanym efektem realizacji projektu jest podwyższenie poziomu edukacji przedszkolnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci 200 (w tym 116 K), a także zniwelowanie różnic w jakości edukacji w Przedszkolu nr 2 w Morągu, Przedszkolu „Jedyneczka” w Morągu oraz Przedszkolu nr 6 „Pod Zielonym Parasolem” w Morągu realizując dodatkowe zajęcia rozwijające uzdolnienia dzieci.  W efekcie realizacji dodatkowych zajęć rozwijających uzdolnienia dzieci w wieku przedszkolnym uczestnicy/uczestniczki uzyskają możliwość rozwijania kreatywności, komunikacji społecznej, inicjatywności, przedsiębiorczości oraz umiejętności porozumiewania się w językach obcych.

W ramach realizacji projektu zaplanowano:

 1. DODATKOWE ZAJĘCIA w przedszkolu „Jedyneczka” w Morągu
 2. Muzyczne nastroje
 3. Kreatywny świat bajki
 4. W przyjaźni z matematyką
 5. DODATKOWE ZAJĘCIA w przedszkolu nr 2 w Morągu
 6. Cyfrowy Świat Przedszkolaka – kodowanie na dywanie
 7. Muzykalny przedszkolak
 8. Odkrywamy świat – zabawy plastyczne
 9. Zabawy z językiem angielskim
 10. DODATKOWE ZAJĘCIA w przedszkolu nr 6 w Morągu
 11. Plastyczno-teatralne
 12. Język angielski
 13. Kreatywna muzyka

Wartość projektu: 427 295,31 zł

Wkład Unii Europejskiej: 362 995,31 zł

Kategoria

Przedszkola

Status

Zrealizowany

Inne projekty w realizacji

Napisz do nas

Prywatność

Nasze biuro