Nazwa projektu

ZAWODOWA przyszłość

Opis

 • Regionalny Program Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
 • Oś Priorytetowa 2 KADRY DLA GOSPODARKI
 • Działanie 2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego
 • Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe

Wnioskodawcą projektu jest SENSUS Grzegorz Dygacz. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej i Technikum, które wchodzą w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu poprzez diagnozę, kursy zawodowe i staże dla uczniów, zgodnie z indywidualną diagnozą i zapotrzebowaniem przedsiębiorców. Uczestnikami projektu będą uczniowie ZSZiO w zawodzie stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, murarz – tynkarz, elektryk, monter zabudowy robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych.

Planowanym efektem realizacji projektu jest wzrost umiejętności 58 uczniów/uczennic Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum w Morągu, dostosowanych do potrzeb przedsiębiorców, zgodne z indywidualna diagnozą poprzez kursy zawodowe i staże/praktyki dla uczniów.

W ramach realizacji projektu zaplanowano:

 1. DIAGNOZA UCZNIA
 2. KURSY ZAWODOWE I STAŻE/PRAKTYKI DLA UCZNIÓW
 3. Prawo jazdy kategorii B.
 4. Kurs kwalifikacja wstępna C+E
 5. Kurs grafik komputerowy
 6. Kurs operatora maszyn sterowanych numerycznie (CNC)
 7. Kurs operatora wózków widłowych
 8. Staże

 

Wartość projektu: 433 866,25 zł

Wkład Unii Europejskiej: 368 786,31 zł

Kategoria

Szkoły zawodowe

Status

Zrealizowany

Inne projekty w realizacji

Napisz do nas

Prywatność

Nasze biuro