Nazwa projektu

Zdobywając szczyty wiedzy

Opis

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
 • Oś Priorytetowa 2. Kadry dla Gospodarki,
 • Działanie 2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów
 • Działanie 2.2.1. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe

Wnioskodawcą projektu jest SENSUS Grzegorz Dygacz. Celem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych oraz postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy w oparciu o metodę eksperymentu u min. 52 uczniów/uczennic (30K/24M) SP Słonecznik; u min 78 ucz. (40K/40M) SP 2 Morąg, a także wzrost wiedzy u 5 nauczycieli/lek (4K/1M) SP Słonecznik; 5 nauczycieli/lek (4K/1M) SP 2 Morąg. Celem projektu jest również wzrost wiedzy u 10 rodziców/opiekunów prawnych (7K/3M) SP Słonecznik, 10 rodziców/opiekunów prawnych (7K/3M) SP 2 Morąg.

Planowanym efektem realizacji projektu jest nabycie kompetencji kluczowych oraz postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy w oparciu o metodę eksperymentu u min. uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej w Słoneczniku oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Morągu poprzez realizację dodatkowych zajęć, a także wzrost wiedzy u nauczycieli/lek SP Słonecznik i  nauczycieli/lek SP 2 Morąg poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu. Planowanym efektem jest również wzrost wiedzy u rodziców z SP Słonecznik oraz SP 2 Morąg poprzez podniesienie kompetencji w zakresie pracy z dziećmi nad właściwymi formami rozwoju ich zainteresowań i niwelowaniu trudności w opanowaniu treści edukacyjnych.

W ramach realizacji projektu zaplanowano:

 1. KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI W RAMACH KRÓTKICH FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO:
 2. ZASTOSOWANIE METOD BADAWCZYCH W PRACY Z UCZNIAMI – METODA EKSPERYMENTU

 

 1. EKSPERYMENTY DLA KAŻDEGO – SP SŁONECZNIK
 2. EKSPERYMENTY Z ZAINTERESOWANIEM
 3. UZDOLNIONE EKSPERYMENTY

 

 1. EKSPERYMENTY DLA KAŻDEGO – SP 2 MORĄG
 2. Zakres fizyka
 3. Zakres chemia
 4. Zakres geografia
 5. Zakres biologia
 6. Zakres matematyka

 

Wartość projektu: 420 182,50 zł

Wkład Unii Europejskiej: 357 155,12 zł

Kategoria

Szkoły podstawowe

Status

Zrealizowany

Inne projekty w realizacji

Napisz do nas

Prywatność

Nasze biuro